Lotingprocedure competitieteams senioren TV Bavel

Bij T.V. Bavel is competitie spelen populair. Met veel enthousiasme doen een groot aantal teams mee aan de voorjaars- en najaarscompetitie. Ook de wintercompetitie groeit snel. Vooral de vrijdagavond en donderdagavond zijn erg geliefd. Zo geliefd dat het kan voorkomen dat er geen plek meer is voor nieuwe teams op die speeldagen. We hebben erover nagedacht hoe om te gaan met de indeling als we meer  aanmeldingen hebben dan past op het park: de lotingprocedure. Deze procedure is opgesteld door de VCL en is tijdens de bestuursvergadering van 11 september 2019 goedgekeurd door het bestuur. De lotingprocedure wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast indien nodig. Heb je vragen over onderstaande procedure, neem dan contact op met de competitieleiders (VCL) via competitie@tvbavel.nl.

Aanbod competities en maximaal aantal toegestane senioren competitie teams

TV Bavel biedt de volgende competities aan: voorjaars-, zomeravond-, najaars- en wintercompetitie. De Senioren competities worden aangeboden op dinsdag, donderdag ochtend en avond, vrijdag middag en avond, zaterdag en zondag.

TV Bavel beschikt over 8 banen waarop competitie gespeeld kan worden. Uitzonderingen op de beschikbaarheid van banen kan optreden door banen in gebruik voor training. Er zijn op donderdagavond 6 banen beschikbaar en op vrijdagmiddag 4 banen. Op alle andere dag(del)en zijn er 8 banen beschikbaar voor de competitie.

Volgens het baancriterium van 1 1/3 baan per team kunnen we het volgende maximale aantal competitie teams toelaten:

 

Lotingprocedure senioren competitie teams

Indien er meer teams zich inschrijven voor een competitiedag(deel) dan het baanmaximum toegestaan, vindt er loting plaats. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

Hetzelfde team dat zich heeft aangemeld voor dezelfde competitie als vorig jaar is automatisch geplaatst. De definitie van hetzelfde team is als volgt: In het team zitten minimaal vier dezelfde spelers van het competitieteam van het voorgaande jaar. Ook wordt door dit team weer dezelfde competitie gespeeld. Deze teams doen dus niet mee in de loting. Indien het maximaal aantal toegestane teams nog niet is bereikt en er nog andere inschrijvingen zijn, gelden de volgende spelregels:

 • Teams die rechten voor de hoofdklasse hebben, zijn automatisch geplaatst. Deze teams doen dus niet mee in de loting.
 • Tussen de overige nieuwe teams (indien er meer dan het maximaal aantal toegestane teams zijn aangemeld) vindt loting plaats.
 • De loting vindt binnen 1 week plaats nadat de inschrijving voor de competitie bij Bavel is gesloten. De loting vindt in het paviljoen van TVB plaats onder toeziend oog van de VCL en een afvaardiging van het bestuur. De datum en tijdstip van de loting wordt door de VCL direct na sluiting inschrijving competitie gecommuniceerd met betrokken.
 • In onvoorziene gevallen beslist de VCL in samenspraak met het bestuur.

 Dit betekent onder meer dat:

 • Sterkere’ teams geen voorrang hebben op ‘zwakkere’ teams, tenzij er hoofdklasse rechten zijn
 • Theoretisch kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld alleen dames teams worden ingeloot en geen heren of gemengde teams (of andersom).
 • Het is theoretisch mogelijk dat er geen loting plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer alle nieuwe teams hoofdklasse rechten hebben of als alle teams van vorig jaar hetzelfde doorgaan
 • Er wordt door de VCL minder belang gehecht aan competitierechten in de 1e, 2e, of 3e klasse. Alleen de hoogste klasse wordt meer belang aan gehecht.

Voorbeelden ter illustratie:

 • Indien voor de vrijdagavond voorjaarscompetitie meer dan 12 teams aanmelden, dan zal er loting dienen plaats te vinden. Hierbij zijn de teams van voorgaand jaar, die doorgaan en uit minimaal 4 dezelfde personen bestaan en in dezelfde competitie spelen, automatisch geplaatst.

 • Indien een team zich splitst in twee teams en in elk gesplitst team gaan 3 dezelfde spelers door, dan dienen beide teams mee te loten.

 • Nieuw aangemelde teams loten automatisch mee, tenzij het hoofdklasse gaat spelen.

 • Een gemengd team dat dit jaar dezelfde competitie gaat spelen, maar met 2 nieuwe dames gaat spelen, beschouwen we als een nieuw team, indien er niet meer vier dezelfde spelers als het team van voorgaand jaar in zaten.