Hero Selectietraining

Eenvoudig gezegd, de beste spelers per kleur komen in aanmerking voor de selectie. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de trainer. We hebben twee selectieprogramma's:

  • Club Hero’s: Je wordt gevraagd om op vrijdagmiddag in de selectiegroep van TV Bavel te trainen. Tijdens deze trainingen gaan we dieper in op de oefenstof, bovendien hebben de trainingen een meer prestatief karakter dan de reguliere lessen. We zullen trainen op technische, tactische, fysieke en mentale aspecten van het tennis, afgestemd op het niveau van de spelers. Naast dit extra programma zijn drie componenten toegevoegd: bewegingsscholing, privélessen en vrijwilligerswerk jeugd TV Bavel
  • Local Hero’s: je wordt gevraagd om in een cluboverstijgende trainingsgroep te komen. Je blijft meedoen met de trainingen op de club (ook de selectietraining), maar gaat ook met kinderen van andere verenigingen spelen die daarvoor worden geselecteerd. Deze trainingen kunnen ook bij een andere vereniging in de buurt zijn. 

Bewegingsscholing
Goed voetenwerk en een goede algemene fysiek behoren tot de belangrijkste facetten van de trainingsplanning. We plannen daarom specifieke momenten in waarop je met je eigen selectiegroep tennisgerichte conditionele training zult volgen.

Privélessen
Wanneer je meedoet aan ons selectieprogramma, krijg je de mogelijkheid om je daarnaast in te schrijven voor 5 privélessen. Doordat we één-op-één met je aan de slag gaan, kunnen we nog meer aandacht geven aan individuele aspecten van jouw spel. Een gedeelte van de kosten wordt door TV Bavel betaald.

Vrijwilligerswerk vereniging
We vinden het belangrijk dat de spelers zich realiseren hoe fijn het is dat medeleden in een vereniging activiteiten organiseren. Zonder deze activiteiten kunnen spelers geen plezier aan hun sport beleven en zich niet verder ontwikkelen. We willen daarom dat de spelers van de gele selectiegroep komen helpen bij enkele jeugdactiviteiten van de vereniging, als tegenprestatie voor de subsidie die ze krijgen voor de selectietraining en de activiteiten die er altijd voor hen worden georganiseerd.

Wie mag er meedoen met de selectietraining?
Eenvoudig gezegd, komen de beste spelers per kleur in aanmerking voor de selectie. Het tennisniveau van de bestaande lesgroepen ben je enigszins ontgroeid en je moet passen in de trainingssituatie van de selectiegroep. We stellen geen minimale (tennis)eisen aan deelname aan de selectie. Wel kijken clubtrainer en selectietrainers van Top Tennis Training Brabant kritisch naar je technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden en vooral ook naar je motivatie. Niet alleen de al aanwezige vaardigheden tellen mee. We kijken ook nadrukkelijk naar coachbaarheid, luistervaardigheden, discipline en motivatie. Dit zijn belangrijke aspecten bij de selectie van spelers. Het kan dus voorkomen dat we een speler die nog niet zo lang speelt wel selecteren en iemand die al langer speelt niet. Om in aanmerking te komen voor de selectie van TV Bavel is bepaald dat je tennisles moet volgen bij TV Bavel. Daarnaast speel je ook Tenniskids competitie of jeugdcompetitie (geel), of heb je de intentie dit in de toekomst te gaan doen bij TV Bavel.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. Je ontvangt een uitnodiging van de trainer om mee te doen met de selectie: Club Hero of Local Hero
  2. je schrijft je in voor de selectietraining via Yourtennis.nl. Er zijn extra kosten verbonden aan de selectietraining
  3. je hoort van de trainer wanneer de trainingen starten. De trainingen zijn op vrijdag gepland. 

Kosten
We trainen in groepen van 4 tot 8/10 spelers, met één trainer. Het gaat om een serie van 12 trainingen van 50 minuten. De vereniging subsidieert een deel van de kosten. Een indicatie van de kosten: EUR 150, TV Bavel subsidieert EUR 50, leerling betaalt nog EUR 110p.p.  Kijk voor de actuele kosten op Yourtennis.nl.