Bardienstreglement

1. Ieder seniorlid tot en met 70 jaar (peildatum 1 januari) is verplicht drie bar- en/of keukendiensten te vervullen. Leden die zich al op andere manieren als vrijwilliger voor de vereniging inzetten, krijgen vrijstelling voor twee diensten en hoeven dus nog maar één dienst te draaien. Jeugd en niet-spelende leden zijn vrijgesteld.

2. Leden van senioren competitieteams draaien tijdens een competitiedag of toernooi een extra dienst. De barcommissie maakt hiervoor een indeling.

3. Bij leden die niet komen opdagen voor hun bardienst, houden we de borg voor de betreffende dienst in. Belangrijker nog is dat ons paviljoen op dat moment gesloten blijft en medeleden verstoken blijven van een drankje.

4. De barcoördinator beheert in nauw overleg met de penningmeester de (financiële) administratie en legt achteraf verantwoording af aan het bestuur en de ALV. De penningmeester stort de borg terug in de maand nadat iemand de derde dienst heeft gedraaid.

5. Indien het park gesloten is (bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden), vervallen de ingeplande bardiensten. De bardienst moet dan opnieuw ingepland worden.   

6. Bij alle situaties waarbij er onduidelijkheid blijft bestaan, geeft het bestuur uitsluitsel.