Privacy beleid TVB

TVB verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Ook foto’s  en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. In dit privacy beleid willen we je graag duidelijk en transparant informeren over wat wij met persoonsgegevens doen.

Waarvoor gebruikt TVB uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van leden, leveranciers, sponsoren, introducés, kennismaking leden en vrijwilligers.

Als u lid wordt van TVB of u zich wilt aanmelden als vrijwilliger, sponsor, kennismaking lid, introducé of leverancier hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gebruiken wij om uw aanmelding goed vast te leggen en onze afspraken aan u te bevestigen. We gebruiken de gegevens van nieuwe leden om u aan melden bij de KNLTB (tennis bond) zodat u een tennispasje krijgt en kunt spelen.

Wij gebruiken uw naam en contactgegevens om u te informeren over clubnieuws en activiteiten of te benaderen om lid te worden van TVB. Contactgegevens van onze leden zijn ook zichtbaar voor andere leden in de ledenlijst op de website (na inloggen) en in de clubapp.

Via het toegangssysteem leggen we vast wanneer je op het park bent geweest. Deze gegevens zullen we alleen gebruiken voor vooraf aangegeven doeleinden (zoals bijv. contactonderzoek van de GGD). We kunnen via het afhangbord zien welke leden afhangen. Deze gegevens gebruiken we om de betrokkenheid van onze leden te analyseren.

Wil je onze nieuwsbrieven niet ontvangen? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor het heffen van de contributie of verwerking van facturen. Ook gebruiken we uw gegevens het verbeteren van ons aanbod in lidmaatschap, tennislesvormen en activiteiten.

Social media en website

Wij maken gebruik van onze website, clubapp en social media om geïnteresseerden te informeren over clubnieuws, contactgegevens of activiteiten. Hierbij plaatsen wij ook foto’s van de deelnemers van de activiteiten. In het bijschrift van de foto worden geen volledige namen genoemd en niet ‘getagd’. Indien uw bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto van u, kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@tvbavel.nl. Wij zullen de betreffende foto dan verwijderen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?

Als lid van TVB kunt u uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op onze website. U gebruikt hiervoor het emailadres dat u gebruikt heeft voor aanmelding. U kunt hier ook zelf wijzigingen invoeren. Deze zullen na verwerking door de ledenadministratie zichtbaar zijn. Ook heeft u de mogelijkheid om aan te geven welke persoonsgegevens zichtbaar mogen zijn in de ledenlijst.

Als leverancier, introducé of vrijwilliger kunt uw persoonsgegevens inzien en laten wijzigen door contact op te nemen met onze ledenadministratie via ledenadministratie@tvbavel.nl

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Aan het einde van het jaar dat uw lidmaatschap of onze overeenkomst afloopt zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Door het anoniem maken verwijderen we al uw persoonsgegevens behalve uw lidmaatschapnummer, woonplaats, start- en einddatum. De gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt worden in lijn met de wet bewaard.

Worden uw persoonsgegevens door derden gebruikt?

TVB laat geen gebruik door derden van uw persoonsgegevens toe voor commerciële doeleinden.

Heeft u een vraag of klacht?

U kunt uw vraag of klacht over het privacybeleid stellen aan het bestuur via bestuur@tvbavel.nl. 

Wijzigingen

TVB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Dit privacybeleid staat gepubliceerd op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen in zijn aangebracht.