Vertrouwen… een lastige zaak

‘Voel jij je binnen de vereniging of bij je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of te worden gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan tennissen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of als je iets ziet of meemaakt binnen de vereniging is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen, omdat TV Bavel graag wil helpen!

Marjanne Karstens
Vertrouwenscontactpersoon TV Bavel
vertrouwenscontactpersoon@tvbavel.nl

Vertrouwen… een lastige zaak

TV Bavel is een tennisvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier tennissen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil TV Bavel er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

De vertrouwenscontactpersoon kan het eerste aanspreekpunt zijn voor leden, ouders, vrijwilligers en toeschouwers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of voor degene die daarvan worden beschuldigd. De vertrouwenscontactpersoon zal zelf niet inhoudelijk de klachten behandelen, maar samen met jou de weg naar een goede oplossing proberen aan te vinden. 

Een vertrouwenscontactpersoon bij TV Bavel heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

 

Wat kunnen we samen doen?
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Je kunt contact met mij opnemen door mij aan te spreken op de club of een e-mail te sturen naar vertrouwenscontactpersoon@tvbavel.nl

Je kunt ook altijd contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten TV Bavel over onacceptabel gedrag binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en seksuele intimidatie etc) via het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90 of via de website https://centrumveiligesport.nl/contact 

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport Nederland opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Daarom heeft NOC*NSF Centrum veilige sport Nederland in het leven geroepen. (https://centrumveiligesport.nl/) Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek, mail of chat met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Tevens kan je op deze site ook anoniem contact zoeken.