Werkgroep jeugdbeleid

In de werkgroep Jeugdbeleid wordt het jeugdbeleid voor de komende jaren uitgewerkt. In deze werkgroep zijn de jeugdcommissie, het bestuur en de Top Tennis Training Brabant vertegenwoordigt. De werkgroep zoekt ook actief de samenwerking op andere verenigingen uit de omgeving. 

Wat zijn de speerpunten voor het jeugdbeleid?

De speerpunten voor het jeugdbeleid betreffen de volgende vier onderwerpen:

  • Betrokkenheid: de betrokkenheid van de jeugd en de ouders significant vergroten
  • Ledenwerving: de instroom van jeugdleden bevorderen en zo laagdrempelig mogelijk maken
  • Ledenbehoud: het vergroten van de bindende factoren competitie, toernooien, training en vriendengroepen
  • Activiteiten: het aanbieden van een uitgebalanceerde activiteitenkalender