Bestuur & Beleid

Het bestuur van TV Bavel wordt gevormd door:

Je kunt het bestuur bereiken via bestuur@tvbavel.nl

Wij hebben als vereniging een beleidsplan opgesteld waarin je meer kunt lezen over onze visie en onze doelstellingen. We hebben dit kort en krachtig gehouden (voor de liefhebbers: in OGSM-format). Jaarlijks formuleren we een speerpunt voor het aankomende verenigingsjaar, dat we presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Wat is onze visie?

Tennisvereniging Bavel is een gezellige familievereniging waar zowel recreatieve als prestatieve leden zich thuis voelen en het hele gezin twaalf maanden per jaar welkom is. Alle leden dragen hun steentje bij aan de goede sfeer en het verenigingsgevoel. 

Wat zijn onze doelstellingen?

 • Goede verenigingssfeer met een hoge mate van betrokkenheid van vrijwilligers & leden
 • Uitnodigende faciliteiten bieden op het tennispark
 • Gezond ledenbestand
 • Verbinden van leden door middel van tennis (Het aanbieden van Padel past hier niet in)

Hoe gaan we onze doelen bereiken?

 • Communicatiestrategie: Positieve, tijdige en begrijpelijke communicatie zowel binnen de vereniging als naar buiten waardoor leden zich sterk verbonden voelen met TVB en de buitenwereld een goed beeld van TVB heeft.

 • Vrijwilligersbeleid: Enthousiasmeren van leden om een bijdrage te leveren aan de vereniging, waarbij ieder lid op zijn eigen manier een steentje bijdraagt, van jong tot oud en van kleine taak tot grotere rol.

 • Aandacht voor alle leden: Alle leden bij de vereniging betrekken via een persoonlijke benadering en uitgebalanceerde 12-maands activiteitenkalender over doelgroepen.

 • Familiebeleid: Bieden van faciliteiten en activiteiten waardoor alle familieleden zich kunnen thuis voelen bij TVB.

 • Binding met dorp Bavel: Tonen van maatschappelijke betrokkenheid bij Bavel en organiseren van positieve zichtbaarheid.

 • Modernisering paviljoen & buitenruimte: Verder verbeteren van sfeer en functionaliteit van paviljoen en tennispark.

 • Ledenbinding: Warm ontvangen van leden en het vergroten van bindende factoren (competitie, training, activiteiten).

 • Trainingsaanbod: Ondersteunen van zowel de recreatieve als prestatieve tennisser met een uitnodigend en gevarieerd trainingsaanbod.

 • Duurzaamheid: Invulling van bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving.