Van de Bestuurstafel

 

Deze bestuursvergadering staat in het teken van de heropening van het park na de tijdelijke sluiting. We zijn super blij dat na de jeugd nu ook de volwassenen weer de baan op mogen. In de evaluatie van de eerste periode open zijn onder het Corona-protocol, bespreken we hoe het gaat en welke feedback we van leden ontvangen hebben. We besluiten om het online reserveren  te verruimen (is al doorgevoerd en gemaild) en om de zeep en handdoekhouder op te hangen zodat het park netjes blijft. Over de samenwerking met tennisschool TTTB zijn we zeer tevreden.

 

Lees meer

Van de bestuurstafel… (September 2019)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergaderingen.

 

 

Dit keer beginnen we de vergadering met een algemene beschouwing van hoe het gaat binnen de club. We zijn erg enthousiast over het verloop van Dubbel Plus en voelen een positieve vibe binnen de vereniging. We waarderen het enorm dat we zo’n mooie basis van vrijwilligers hebben die hun steentje bijdragen aan de club en dingen oppakken. De uitvoering van de diverse voorbereidende werkzaamheden voor de restyling van het paviljoen zijn hier een goed voorbeeld van. Gezamenlijk maken we de vereniging

 

 

Elke vergadering maken we ook een rondje langs de portefeuilles van elk bestuurslid. We geven graag een inkijkje in de zaken die voorbij komen:

 

  • Club van 50; Vlak voor Dubbel Plus is een mooie nieuwe stamtafel met krukken geplaats, mogelijk gemaakt door de Club van 50. We zijn er erg blij mee!

  • Club App: We zouden graag zien dat het aantal gebruikers van de ClubApp toeneemt. Er zitten handige functies op zoals de ledenlijst, KNLTB ratings, clubnieuws en het banenoverzicht. Komende periode zullen we deze meer onder de aandacht brengen.

  • VCL/Technische commissie: We hebben een mooi aantal teams die competitie spelen. Op de vrijdagavond zitten we bijna aan de max van de capaciteit aan banen. De VCL-commissie heeft een keurige lotingprocedure opgesteld voor nieuwe teams, voor het geval we meer inschrijvingen van teams krijgen dan past op het park.

 

 

 

Namens het Bestuur,

 

Adriaan

 

Van de bestuurstafel… (Juni 2019)

Beste leden van TVB,

 

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergaderingen.

 

Eens per kwartaal gaan we door ons beleidsspeerpunt van dit jaar en bespreken de voortgang. Op een aantal punten loopt het goed, andere kunnen nog een zetje gebruiken. Zo is bijv. al deels invulling gegeven aan de binding met het dorp; vorige maand hebben 60 kids van BSO Hi3 bij ons getennist en in april hadden we zo’n 850 kinderen op het park tijdens de Koningsspelen.

 

De gemeente roept verenigingen op om na te denken hoe ze hun sportaccommodaties op termijn rookvrij kunnen maken. We wisselen van mening over de mogelijke stappen hier naar toe en tempo waarin we deze willen doorlopen. We besluiten een begin te maken: per 1 augustus 2019 mag uitsluitend nog op het terrasgedeelte worden gerookt. Dit betekent dat roken langs de baan of elders op het park of in het paviljoen uitgesloten is. 

 

De restyling van het paviljoen draagt over meerdere beleidsthema’s heen bij aan de sfeer en beleving. De oplettende kijker heeft gezien dat de opstelling in het paviljoen al wat aangepast is. Ook zijn al stappen gemaakt om losse draden en overbodige apparaten te verwijderen. De restyling-commissie zal al hun denk- en uitzoekwerk bundelen en met ons delen.

 

Verder komt de status van de processierups, mogelijke preventie vanuit de gemeente voor volgend jaar en een reguliere update van de privacywetgeving (AVG) aan bod. We evalueren de pilot voor online afhangen en besluiten dat we door willen gaan met de huidige opzet waarbij baan 3-4-5 online kunnen worden afgehangen.

 

Fijne zomer! 

 

Namens het Bestuur,

 

Renco

 

Van de bestuurstafel… (April 2019)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we
nemen in de bestuursvergaderingen.

Deze vergadering blikken we terug en kijken we vooruit op de activiteitenkalender. Voor jong en oud(er) zijn er een aantal leuke en succesvolle activiteiten georganiseerd. Ook in de komende periode is er genoeg te beleven op het park. We zijn blij met initiatief dat genomen is vanuit een groepje leden om met nieuwe energie in de Toss te laten opbloeien. Elke maandagavond vanaf 19:15u kun je meedoen met het
(pasjes) husselen en een leuk potje spelen tegen een (on)bekende. Een ronde later instromen is ook mogelijk.

Ook delen we de status van de restyling. Deze commissie is enthousiast van start gegaan en heeft al professioneel advies ingewonnen van een bevriende binnenhuisarchitect. Zij werken nu ideeën uit om het paviljoen en de bar zo gezellig, functioneel, flexibel en duurzaam mogelijk in te richten.

Tot slot bespreken we de update op de lopende reguliere contractbesprekingen, o.a. met de tennisschool, brouwerij en onze hoofdsponsor Decathlon. Ook heeft het gebruikersoverleg met de gemeente weer plaatsgevonden waarin o.a. besproken is dat de gemeente een onderzoek zal doen naar de staat van onze gravelbanen om een inschatting te maken van hoe lang deze nog mee kunnen. Verder heeft de gemeente bevestigd dat we inderdaad zwaarder veegmateriaal nodig hebben voor de all weather banen. Tot slot heeft de gemeente toegelicht dat de boom naast het speeltuintje ziek is en daarom zo drastisch is gesnoeid.

Namens het Bestuur,
Arnoud

Van de bestuurstafel (december 2018)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergaderingen.

Deze vergadering komen een paar moderniseringen aan bod. Sinds vorige maand hebben we een mobiele pin terminal en kan vanaf alle plekken aan de bar betaald worden. We zijn ook erg blij met de terrasheaters. Hierdoor kunnen we nog beter invulling geven aan onze 12-maands ambitie. We besluiten om ook te investeren in een slimmere thermostaat, die energiezuinig is en op afstand bedienbaar. Zo zitten we er deze winter weer warmpjes bij!

Eind november organiseerde de tennisbond het KNLTB jaarcongres met het thema Jeugd. Ook wij waren aanwezig. We hebben goede inspiratie kunnen opdoen over hoe we de jeugd nog beter bij het verenigingsleven kunnen betrekken, bijvoorbeeld door hen meer zeggenschap te geven. We zullen de komende periode in gesprek met de jeugdcommissie en trainer Arthur gaan om dit verder invulling te geven.

Tot slot bespreken we wat we wel/niet online willen aanbieden. We besluiten om een pilot te houden met online afhangen:  Voor 3 banen zal het binnenkort mogelijk worden om deze te afhangen op afstand via de website en clubapp. Ook besluiten we om de vervanger van de MijnKNLTB-app aan te zullen bieden in onze Tennis ClubApp, zodat alle leden hun rating, standen en uitslagen weer kunnen opzoeken.

We hopen met jullie te mogen proosten bij het Snerttoernooi en Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019. Je kunt je opgeven via renco.huis@ziggo.nl.

Namens het Bestuur,

Adriaan

 

Bestuurstafel okt 2018

Van de bestuurstafel (oktober 2018)

 Beste leden van TVB, 

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergaderingen. 

Tijdens de vergadering bespreken we de activiteitenkalender. We kijken terug op groot aantal leuke en goed bezochte activiteiten in de zomerperiode. We zijn blij dat we dit jaar ook een aantal winteractiviteiten op de agenda hebben staan. Zo is de Ladies Day (2 nov) terug van weggeweest en hebben we twee nieuwe activiteiten: een vrijwilligers & sponsor-avond (24 nov) en een tennisquiz (30 nov). Sinds dit jaar houden we met de organiserende commissies een “kick-off” waarin we de opzet van de activiteit bespreken qua communicatie, sponsoring, privacywetgeving en kijken welke support vanuit het bestuur gewenst is.

Verder lopen ook de nodige initiatieven op het park. Zo zijn de loungebank en kast voor de kussens geplaatst, is het hekwerk bij baan 1/2 gerepareerd, zijn de buitendeuren in passende kleur geschilderd, is de versterker vervangen en nog veel meer. Ook de eindoplevering van de smashcourt banen vindt dit jaar plaats. Op de planning staan nog het vervangen van de vloer in het paviljoen en het plaatsen van heaters en verlichting onder de overkapping. 

Met dank aan onze penningmeester bespreken we ook de financiële stand van zaken. We staan er goed voor, mede door de groei van het ledenaantal. Voor het verkrijgen van het eigendom van baan 3-4-5 is de opstalovereenkomst met de gemeente vernieuwd. Deze zullen we komende maand ondertekenen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we meer financiële doorkijkjes met jullie delen. 

Tot slot bespreken we de voorbereiding van onze Strategiedag. Op 9 november zullen we samenkomen om onze meer-jarenstrategie te vernieuwen. De uitkomsten van de ledenenquête zijn hiervoor belangrijke input. Heb je de enquête nog niet ingevuld? Doe dit dan snel (voor 22 oktober)! 

Namens het Bestuur,

 Arnoud

Van de bestuurstafel (juni 2018)

Van de bestuurstafel… (Juni 2018) 

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Deze vergadering bespreken we de status van de bardienstplanning.  We zijn tevreden over de hoeveelheid diensten die tot nu toe gevuld zijn. Een aantal leden heeft aangegeven dat zij graag meer mogelijkheden zien om overdag hun bardienst te kunnen draaien. We bespreken hoe we gehoor kunnen geven aan dit signaal. Verder vragen we aandacht voor de situatie van alleen afsluiten. Het is een goed gebruik om als laatste aanwezige leden de bardienstvrijwilliger te helpen met afsluiten en daarna samen het paviljoen te verlaten.

Per 25 mei is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Het bestuur heeft met hulp van een paar leden het privacy beleid van TVB opgesteld. In deze vergadering keuren we de finale versie van dit beleid goed. Wil je weten hoe TVB met jouw persoonsgegevens omgaat? Lees dan het privacy beleid op onze website.

Twee jaar geleden hebben we een ledenenquête gehouden voordat we de banen omvormden. We zijn benieuwd hoe onze leden nu hun lidmaatschap bij TVB ervaren. Daarom zullen we na de zomervakantie opnieuw een ledenenquête uitsturen. We brainstormen over welke thema’s we aan jullie willen voorleggen. Meer hierover na de zomer…. 

Namens het Bestuur,

Renco

Van de bestuurstafel… (April 2018)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Deze vergadering bespreken we de nieuwe privacy wetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is. In de werkgroep die we hiervoor hebben opgericht zijn al de nodige (denk)stappen gezet. Belangrijke thema’s hierbij zijn het privacy beleid, de technische mogelijkheden om persoonsgegevens in te zien en te wijzigen en welke andere partijen toegang hebben tot de persoonsgegevens.

We staan ook even stil bij het resultaat van de verbouwing van de kleedkamers; wauw! Wat is het mooi geworden. Qua modernisering staan voor de komende maanden de loungebank en terrasheaters op het programma. De terrasheaters zijn ook de bestemming voor het bedrag dat we ophalen met de Rabo Clubkascampagne. We zijn het helemaal eens met de suggestie van de schoonmaakploeg om voor de loungekussens een andere opbergmogelijkheid (kist of kast) te zoeken zodat de schoonmaakkar niet meer in de mooie nieuwe kleedkamer hoeft te staan. Dit zal op korte termijn geregeld worden.

Tot slot hebben we het over de start van de nieuwe reeks tennislessen. We zijn meer dan tevreden over het aantal inschrijvingen. Ook hebben we het over de waardevolle rol van de trainer bij de jeugdcompetitie. We vinden de binding tussen de trainer en de club belangrijk. Daarom besluiten we om voortaan de trainer(s) ook lid te maken van TVB.

Namens het Bestuur,

Renée

Van de bestuurstafel… (Februari 2018)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Lees meer

Van de bestuurstafel (Januari 2018)

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Dit keer bespreken we tijdens de bestuursvergadering een voorstel vanuit de barcommissie. De barcommissie heeft er in de barplanning veel last van dat veel leden niet kenbaar maken of ze hun bardienst willen draaien of afkopen. Hierdoor vallen er gaten in de barplanning en kost het hen veel moeite om alle diensten gevuld te krijgen. Helemaal nu wij 12 maanden per jaar geopend zijn. We besluiten in lijn met het voorstel om de procedure aan te passen. We zullen de leden voortaan vragen om voor 1 april aan te geven of zij hun bardienst willen draaien of afkopen. De leden die hun voorkeur niet kenbaar hebben gemaakt worden benaderd door de barcommissie met het verzoek om alsnog hun bardiensten voór 1 juni in te plannen of definitief af te kopen. Wanneer geen reactie wordt ontvangen voor die datum zal door de barcommissie op voorhand één bardienst per lid worden ingepland, om later in het jaar ook de overige twee bardiensten in te plannen. De wijze waarop bardiensten ingevuld kunnen worden (website, app) zal nogmaals worden gecommuniceerd naar alle leden toe. Deze manier van inplannen helpt de leden die wel hun bardienst willen draaien, maar er niet aan toe komen om deze in te plannen. Wij vinden het ook belangrijk om de taak van de barcommissie goed uitvoerbaar te houden en geloven dat dit voorstel tot meer ingevulde bardiensten leidt.

Het belangrijkste punt in de rest van de vergadering is de voorbereiding van de ALV. We nemen het jaarverslag door, bespreken de financiële resultaten en verwoorden het speerpunt voor 2018. Hierbij grijpen we terug op de doelen in het meerjarenplan dat wij in 2016 tijdens de ledenvergadering hebben gepresenteerd. We kijken er naar uit om onze terugblik en plannen voor 2018 met jullie te delen tijdens de ALV op maandag 29 januari om 20:00u in het paviljoen.

Namens het Bestuur,
Arnoud

 

Van de bestuurstafel… (November 2017)

Van de bestuurstafel… (November 2017)

Beste leden van TVB,

Deze keer beginnen we de rubriek “van de bestuurstafel” met een persoonlijke noot van een van de bestuursleden. 

In de bestuursvergadering heb ik aangegeven mijn taken voor het bestuur neer te gaan leggen. Belangrijkste redenen zijn dat ik door tijdgebrek niet kan bijdragen aan het bestuur wat ik zou willen, meer tijd wil steken in mijn gezin en zelf meer wil sporten. Deze beslissing had 1 lastig element in zich; een fijner bestuur om mee te werken is er niet. Met respect voor alle meningen, hardwerkend met een lach en fantastische resultaten boekend is dit een unieke club mensen. We komen overeen dat ik uit het bestuur ga per datum van de ALV; 29 januari 2018. Samen met onze voorzitter Arnoud Klep ga ik kijken of ik op een andere manier als vrijwilliger kan blijven bijdragen aan onze vereniging.

Tijdens de vergadering hebben we het ook gehad over de succesvolle najaarscompetitie; leuk aantal inschrijvingen, goede potten en maar liefst 5 kampioenen! Dit jaar gaan we voor het eerst van start met de wintercompetitie, twee teams hebben zich hiervoor ingeschreven. Dit past goed in onze 12-maands ambitie. In dit licht bespreken we ook de input die we van de barcommissie hebben gehad over de invulling van de bardiensten tijdens de naderende winterperiode. Er liggen goede ideeën op tafel die we gezamenlijk verder zullen uitwerken. 

Namens het Bestuur,

Dirk

Van de bestuurstafel (Oktober 2017)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Het belangrijkste onderwerp op deze vergadering is de vrijwilligers en vacatures die we hebben in commissies. Vrijwilligers zijn de kurk waar onze vereniging op drijft. We zijn erg blij dat ruim 55 leden zich vrijwillig inzetten om onze club te laten bloeien. Ook hebben we een aantal belangrijke vacatures in te vullen waar we als Bestuur ons voor zullen inzetten. We bespreken onder andere de Instuif commissie, de Dubbel Plus commissie, de commissie Nieuwe Leden en niet te vergeten ons Bestuur. Binnenkort zijn de vacatures ook weer na te lezen op een van de kaartjes in het paviljoen.

Naast dit belangrijke onderwerp hebben we ook de status besproken van de LED verlichting, die als alles goed is nog dit jaar op onze vereniging gerealiseerd wordt. Daarnaast hebben we ook gesproken over het recente handtekeningenactie waarmee we de verkeersveiligheid op ons sportpark onder de aandacht gebracht hebben bij de gemeenteraad. Verder hebben we een aantal ideeën besproken om ons paviljoen in dalperiodes zo vaak mogelijk geopend te hebben. Tenslotte hebben gesproken over onze samenwerkingspartners. Lokale sponsoren zijn onmisbaar voor het Bavelse verenigingsleven. We doen graag hernieuwd de oproep om bij TVB sponsoren te kopen om zo jullie dankbaarheid te laten zien. 

Wil je graag meer doen voor de vereniging? Dan horen we dit heel graag!

Namens het Bestuur,

Adriaan

Van de bestuurstafel… (Augustus 2017)

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.
Deze vergadering ligt de nadruk op de operationele zaken die er spelen. We bekijken de activiteitenkalender; nu we 12 maanden open zijn lijkt het ons ook leuk om gedurende de wintermaanden reuring op het park te hebben. Een goede start is de wintercompetitie, die we vanaf dit jaar zullen aanbieden. Wie weet volgt er nog meer… zoals bijvoorbeeld een doorlopende instuif.
Lees meer

Van de bestuurstafel (Juni 2017)

Zaterdag 10 juni hebben we ons vernieuwde park op feestelijke wijze heropend. Om 13u heeft wethouder het park ceremonieel geopend, geheel in stijl met racket en bal. Daarna begon een grote groep jeugd en senioren enthousiast aan een clinic georganiseerd door Top Tennis Training Brabant. Ook is er fanatiek gespeeld aan de tafeltennistafel, gekregen van onze hoofdsponsor Decathlon. Aan het eind van de middag hebben we de voorjaarskampioen Groen 1 en de jubilarissen gehuldigd. Thijmen ging zowel met een kampioensbeker als een 5 jaar TVB-jeugdlid medaille naar huis! Harry, Lidy en Bart hebben de zilveren 25 jaar lid speld in ontvangst genomen. We hadden zelfs een gouden 40 jaar lid speld te vergeven: Riet Geerts heeft dit jaar deze mijlpaal bereikt! We sloten deze leuke dag af met een goed bezochte BBQ georganiseerd door onze competitieleiders.
Lees meer

Van de bestuurstafel (Mei 2017)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Een belangrijk thema deze vergadering is de feestelijke opening van het vernieuwde park op 10 juni. Alle bestuursleden dragen een steentje bij vanuit hun portefeuille. Gelukkig worden we geholpen door de VCL’s. We bespreken hoe de dag eruit zal zien; om 13u zal de wethouder het park officieel openen. Daarna volgt een tennisclinic voor jong en oud. Onze voorzitter zal na afloop van de clinic de kampioenen van de voorjaarscompetitie en de jubilarissen huldigen. We sluiten de viering af met een barbecue, waarvoor je je kunt opgeven via competitie@tvbavel.nl. We hopen jullie allen daar te zien!

Lees meer

Van de bestuurstafel (April 2017)

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”.  Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

We beginnen de vergadering met een uitgebreide update over de omvorming. De gemeente heeft de banen opgeleverd en haar werkzaamheden bijna afgerond. De banen liggen er strak bij, wat wordt bevestigd door het officiele keuringsrapport dat we hebben ontvangen. Ook het terras is zo goed als klaar. We zijn zeer content met het resultaat, erg mooi geworden! Ook het groepje leden dat zich bezighoudt met de audiovisuele inrichting heeft meters gemaakt. De nieuwe muziekcomputer is al in bedrijf, internet werkt weer soepel en de schermen zijn gemonteerd. Goed werk!

Lees meer
Overkapping

Van de bestuurstafel (Maart 2017)

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Deze vergadering staat bijna geheel in het teken van de omvorming. Er gebeurt een hoop op het park en dat vraagt ook de nodige besluitvorming van onze kant. Zo is er een gesprek geweest met de gemeente en een afvaardiging van TVB uit het bestuur en de Parkbeheercommissie over het onderhoud van de nieuwe en bestaande banen. We zijn blij met de uitkomst van het overleg en trots op het werk dat de Parkbeheercommissie verzet.

Lees meer

Van de bestuurstafel (Februari 2017)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”.  Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

We beginnen de vergadering met een terugblik op de ALV. We zijn over het algemeen tevreden met hoe deze gegaan is: goede opkomst, leuke interactie en overtuigende besluiten. We zijn erg blij dat de leden het met ons eens zijn dat investeren in LED-verlichting een goede zet is, zowel in het kader van duurzaamheid, gebruikerscomfort als kostenbesparing. Zoals besloten in de ALV hangt deze investering nog wel af van de subsidieaanvragen voor zowel rijks- als gemeentelijke subsidie. Hierover hebben we goed nieuws met jullie te delen: de gemeentelijke subsidie is toegekend.

Lees meer

Van de bestuurstafel (Januari 2017)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”.  Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Inmiddels is de gemeentelijke aanbestedingsprocedure afgerond. Dit betekent dat wij nu ook meer duidelijkheid kunnen geven. Op het plaatje hebben we aangegeven welke veranderingen zullen plaatsvinden. 

Lees meer

Van de bestuurstafel (December 2016)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”.  Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Tijdens de vergadering blikken we terug op de recente Denktanksessie. Er wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor een overkapping. Verder is er een voorselectie gemaakt van mooie grote terrastegels. Ook werken de dames uit de Denktank ideeën uit over een nieuwe look van de bar. Tot slot bespreken we de renovatie van de bestuurskamer, hal en toiletten. Onder leiding van Dennis worden hier grote slagen gemaakt (zie facebook voor de foto’s). We zijn erg blij met deze ontwikkelingen!

 

Lees meer
wifi
0

Van de bestuurstafel (Oktober 2016)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”.  Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Lees meer

Van de bestuurstafel (September 2016)

Beste leden van TVB,

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”.  Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergadering.

Lees meer