Machtigingsformulier incasso

Als u uw factuur wilt laten incasseren, dan treft u hieronder een machtigingsformulier aan. 

Met het insturen van dit formulier gaat u akkoord met de incasso: 

 

Machtigingsformulier
Voornaam
Achternaam
Bondsnummer
IBAN

Ik ga akkoord met automatische incasso *
captcha img
Vul de code in *

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Bavel om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging Bavel.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: het facturatiesysteem werkt met ‘familiehoofden’ dat wil zeggen dat iedereen wonend op hetzelfde adres als familie wordt gezien. Geeft u bij ‘opmerking’ aan als niet alle personen onder de machtiging vallen.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via penningmeester@tvbavel.nl