Van de bestuurstafel (dec 2018)

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergaderingen.

Deze vergadering komen een paar moderniseringen aan bod. Sinds vorige maand hebben we een mobiele pin terminal en kan vanaf alle plekken aan de bar betaald worden. We zijn ook erg blij met de terrasheaters. Hierdoor kunnen we nog beter invulling geven aan onze 12-maands ambitie. We besluiten om ook te investeren in een slimmere thermostaat, die energiezuinig is en op afstand bedienbaar. Zo zitten we er deze winter weer warmpjes bij!

Eind november organiseerde de tennisbond het KNLTB jaarcongres met het thema Jeugd. Ook wij waren aanwezig. We hebben goede inspiratie kunnen opdoen over hoe we de jeugd nog beter bij het verenigingsleven kunnen betrekken, bijvoorbeeld door hen meer zeggenschap te geven. We zullen de komende periode in gesprek met de jeugdcommissie en trainer Arthur gaan om dit verder invulling te geven.

Tot slot bespreken we wat we wel/niet online willen aanbieden. We besluiten om een pilot te houden met online afhangen:  Voor 3 banen zal het binnenkort mogelijk worden om deze te afhangen op afstand via de website en clubapp. Ook besluiten we om de vervanger van de MijnKNLTB-app aan te zullen bieden in onze Tennis ClubApp, zodat alle leden hun rating, standen en uitslagen weer kunnen opzoeken.

We hopen met jullie te mogen proosten bij het Snerttoernooi en Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019. Je kunt je opgeven via renco.huis@ziggo.nl.

Namens het Bestuur,

Adriaan

Nieuws Overzicht