Van de bestuurstafel

Hierbij weer een bericht “van de bestuurstafel”. Hiermee willen wij onze leden informeren over de thema's die we behandelen en de besluiten die we nemen in de bestuursvergaderingen. 

Deze vergadering komen een aantal uiteenlopende onderwerpen aan bod. Als start van de vergadering blikken we kort terug op de ALV; op de meeste punten zijn wij tevreden over hoe deze verlopen is. We zijn blij met het mandaat dat we gekregen hebben om te investeren in de restyling van het paviljoen. 

Ook hebben we het over de laatste status van de gietvloer en de verdere restyling. We zijn blij met de flexibiliteit en samenwerking van de bar- en jeugdcommissie over de pizza-tennis activiteit en het leegruimen van het paviljoen. Op korte termijn zullen we met de vrijwilligers die willen meehelpen met de restyling bij elkaar komen en de eerste plannen maken

Vervolgens bespreken we de verdere invulling van het competitieve aspect uit onze visie. Hierin zullen wij op een aantal punten gezamenlijk optrekken met onze tennisschool TTTB. Een voorbeeld van deze invulling is het uitbreiden van de selectietraining voor rood en oranje jeugd. Over andere initiatieven informeren wij jullie binnenkort.

Tot slot besluiten we tot het doorvoeren van een prijsverhoging op het barassortiment. De Barcommissie heeft op ons verzoek een goede analyse gedaan van de marge-ontwikkeling en gevolgen van de BTW-verhoging per begin dit jaar. Om de marge te behouden worden de prijzen van het barassortiment per 1 maart naar rato verhoogd.

Namens het Bestuur,

Renée

 

Nieuws overzicht