Inschrijven en afkoop van bardiensten

Vanaf zaterdag 10 maart aanstaande is het weer mogelijk om in te schrijven voor bardiensten. Ieder lid van 18 tot en met 70 jaar (peildatum 1 januari) is verplicht drie bar/keukendiensten te vervullen. Leden die zich al op andere manieren als vrijwilliger voor de vereniging inzetten, krijgen vrijstelling voor twee diensten en hoeven dus nog maar één dienst te draaien.

 

Inschrijven kan op de volgende manieren:

 

 1. Via de verenigingswebsite tvbavel.nl.

  • Het bardienstrooster is alleen zichtbaar voor leden. Log daarom eerst in.

  • Ga naar “Over TVB”

  • Kies voor “Bar”

  • En dan voor “Inschrijven Bardienst”

  • Kies een openstaande bardienst door bij een datum en tijd op het woord “inschrijven” te drukken

  • Druk op de knop “Inschrijven”

 2. Tijdens het openingstoernooi op donderdag 29 maart tussen 19.30 – 21.00 uur (neem je agenda mee!)

 3. Op woensdag 4 april tussen 19.00 – 20.30 uur

 

De barcommissie heeft er in de barplanning veel last van dat een groot deel van de leden niet kenbaar maakt of ze hun bardienst willen draaien of afkopen. Hierdoor vallen gaten in de barplanning die veel moeite kosten om gevuld te krijgen. Daarom is besloten de procedure aan te passen (zie ook de aankondiging in de “Van de bestuurstafel” van januari 2018). De procedure is nu als volgt:

 

We vragen leden om vóór 1 april via bar@tvbavel.nl aan te geven als zij hun bardienst dit seizoen willen afkopen. De leden die niets kenbaar hebben gemaakt én geen bardienst hebben ingepland, zullen door de barcommissie benaderd worden met het verzoek om alsnog hun bardiensten vóór 1 juni in te plannen of af te kopen. Wanneer geen reactie wordt ontvangen voor deze datum zal door de barcommissie op voorhand één bardienst per lid worden ingepland, om later in het jaar ook de overige twee bardiensten in te plannen.

 

Meer informatie over bardiensten vind je op www.tvbavel.nl (“Over TVB”, “Bar”, “Reglement” en “Informatie bardienst”). Voor vragen of hulp bij het inplannen van diensten zijn wij bereikbaar op bar@tvbavel.nl.

Nieuws Overzicht